$3.60 0.00 (0.00%) Sirius XM Holdings Inc - NASDAQ

Nov. 26, 2014 | 04:00 PM
Last Trade: 3.60
Trade Time: Nov 26 04:00 PM Eastern Daylight Time
Change: +0.00 (0.00%)
Prev Close: 3.60
Open: 3.60
Bid: 3.60
Ask: 3.61
Options:

Call Options: SIRI

Strike
Price
Calls
Symbol Last Chg Bid($) Bid(#) Ask($) Ask(#) Vol Open Int
0.50 SIRI1428K0.5 3.00 0.00 2.96 663.0 3.15 265.0 0.0 0
1.00 SIRI1428K1 2.52 0.00 2.54 940.0 2.65 573.0 0.0 0
1.50 SIRI1428K1.5 2.02 0.00 2.04 1339.0 2.15 515.0 0.0 0
2.00 SIRI1428K2 1.52 0.00 1.54 1323.0 1.65 1121.0 0.0 0
2.50 SIRI1428K2.5 1.03 0.00 1.04 1323.0 1.15 1119.0 0.0 0
3.00 SIRI1428K3 0.59 0.06 0.54 1400.0 0.65 404.0 1.0 14
3.50 SIRI1428K3.5 0.09 0.00 0.05 1381.0 0.13 209.0 16.0 119
4.00 SIRI1428K4 0.02 0.00 0.00 0.0 0.02 10.0 0.0 0
4.50 SIRI1428K4.5 0.03 0.00 0.00 0.0 0.06 1148.0 0.0 0
5.00 SIRI1428K5 0.04 0.00 0.00 0.0 0.06 1098.0 0.0 0
5.50 SIRI1428K5.5 0.05 0.00 0.00 0.0 0.06 1098.0 0.0 0
6.00 SIRI1428K6 0.04 0.00 0.00 0.0 0.06 1098.0 0.0 0
6.50 SIRI1428K6.5 0.04 0.00 0.00 0.0 0.07 1112.0 0.0 0
7.00 SIRI1428K7 0.05 0.00 0.00 0.0 0.09 1409.0 0.0 0

Put Options: SIRI

Strike
Price
Puts
Symbol Last Chg Bid($) Bid(#) Ask($) Ask(#) Vol Open Int
0.50 SIRI1428W0.5 0.05 0.00 0.00 0.0 0.06 846.0 0.0 0
1.00 SIRI1428W1 0.05 0.00 0.00 0.0 0.06 846.0 0.0 0
1.50 SIRI1428W1.5 0.05 0.00 0.00 0.0 0.06 846.0 0.0 0
2.00 SIRI1428W2 0.05 0.00 0.00 0.0 0.07 860.0 0.0 0
2.50 SIRI1428W2.5 0.04 0.00 0.00 0.0 0.07 860.0 0.0 0
3.00 SIRI1428W3 0.03 0.00 0.01 10.0 0.06 896.0 0.0 0
3.50 SIRI1428W3.5 0.03 0.00 0.01 5.0 0.01 1.0 71.0 72
4.00 SIRI1428W4 0.49 0.15 0.35 1250.0 0.46 1062.0 1.0 1
4.50 SIRI1428W4.5 0.88 0.00 0.85 1134.0 0.96 1062.0 0.0 0
5.00 SIRI1428W5 1.38 0.00 1.35 307.0 1.46 1101.0 0.0 0
5.50 SIRI1428W5.5 1.88 0.00 1.82 265.0 1.98 496.0 0.0 0
6.00 SIRI1428W6 2.37 0.00 2.32 517.0 2.49 752.0 0.0 0
6.50 SIRI1428W6.5 2.75 0.00 2.82 517.0 2.99 752.0 0.0 0
7.00 SIRI1428W7 3.20 0.00 3.10 653.0 3.70 752.0 0.0 0